VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari & Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Rikos- ja aiheeseen sopivat uutisoinnit.
Forum rules
Merkittävän tuntuisille uutisille on suotavaa luoda oma ketju.
User avatar
will
Posts: 2814
Joined: Tue Oct 11, 2011 11:47 am

Re: VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari & Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Post by will »

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007904931.html
HS wrote: Tarkastusvirasto on eduskunnan työkalu

■ Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tehtävä on valvoa eduskunnan taloudenhoitoa eduskunnan puolesta.

■ Valiokunta tekee parlamentaarista valvontatoimintaa, jossa se käyttää hyödykseen Valtiontalouden tarkastusvirastoa (VTV).

■ Valtiontalouden tarkastusviraston on siis eräänlainen eduskunnan tarkastusvaliokunnan työkalu. Päätökset tarkastuksen kohteista virasto tekee kuitenkin itsenäisesti.

■ Tarkastusvirasto esimerkiksi antaa eduskunnan tarkastusvaliokunnalle kaikki tekemänsä tarkastukset tiedoksi. Samoin valiokunta saa VTV:n kertomukset.

■ Eduskunnan tarkastusvaliokunta voi valvoa myös Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) taloudenhoitoa. Tarkastusviraston yleinen parlamentaarinen valvonta on eduskunnan tarkastusvaliokunnan tehtävä.

■ Valtiontalouden tarkastusvirastoa (VTV) koskevan lain mukaan pääjohtaja päättää itsenäisesti viraston asioista.

■ Tärkeitäkään asiakirjoja ei tarvitse hyväksyttää missään, mutta tietoa pitää antaa esimerkiksi kansanedustajille.

■ Tällaisia pääjohtajan alla olevia asiakirjoja ovat muun muassa strategia ja tarkastussuunnitelma.

■ Tarkastussuunnitelma on lakisääteinen suunnitelma, johon VTV:n tarkastusten pitää perustua.

■ Pääjohtaja voi hakea tarkastussuunnitelmaan palautetta parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta sitä ei hyväksytetä missään ulkopuolisessa elimessä.

■ Strategia taas on vapaamuotoinen esimerkiksi johtamiseen liittyvä asiakirja.
VTV on päällikkövirasto, jossa tehdyistä päätöksistä kansanedustajilla on oikeus saada tietoa. Näin on myös tapahtunut, uusi strategia mukaan lukien. Elämme mielenkiintoisia aikoja.
Eks-EkstroVertti
Posts: 3083
Joined: Mon Mar 20, 2017 10:45 pm

Re: VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari & Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Post by Eks-EkstroVertti »

Rajulla tavalla on asiakirjan tekstiä muokattu. Kukapa olisi uskonut, että sellaista tapahtuu Suomessa. :roll:

https://www.is.fi/politiikka/art-2000007905956.html

Mutta:

"Tarkastusten laadunvalvonta ei ole sensuuria."

-Tytti Yli-Viikari-

VTV:n touhut olisi luottamuksen ja uskottavuuden palauttamisen nimissä hyvä tutkia myös Yli-Viikarin innovaatiojaksoa edeltävältä ajalta. Nyt, kun niitä ei tutkita, niin on (jo) herännyt epäilys paljon pahemmasta.

Tytti pidätettiin virasta, toistaiseksi.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007906926.html

Mielenkiintoista tuohon ^ Ilta-Sanomien uutisartikkeliin liitetyssä valokuvassa

https://is.mediadelivery.fi/img/658/774 ... a.jpg.webp

on mielestäni se, että Tytillä on siinä sinisen asiakirjakansion lisäksi mukanaan ankarana moralistina tunnetuksi tulleen filosofi Plutarkhoksen teos, ehkä peräti Plutarkhoksen kirjoitus "Lihansyönnistä", joka on antiikin vanhin tunnettu lihansyöntiä arvosteleva teksti. Herää tietysti kysymys, miksi Tytillä on tuossa tilanteessa se mukanaan.
Mieleen tulee tietenkin, että hän on kuulemisessaan eduskunnan kansliatoimikunnan edessä siteerannut Plutarkhosta.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lihansy%C3%B6nnist%C3%A4

Kyseessä voi olla myös Plutarkhoksen Moralia-kokoelmaan kuuluva tutkielma "Neuvoja vastanaineille", jonka yleisteemana on se, että miehen tulee toimia vaimonsa opettajana kohti filosofisempaa avioliittoa. Teoksessa mm. varoitetaan vaimoja taikauskon ja magian harjoittamisesta. Plutarkhos varoittaa aviopareja myös kaikenlaisesta hienostelusta ja kehottaa heitä hyveellisyyteen. Hieman vaikeaa kuvitella, että tämä sopisi erityisen hyvin esim. intersektionaalisen feminismin agendaan.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Neuvoja_vastanaineille
5 pro viis ja sil´ pläsi puli
Puu elon järvellä veliä
Jori joi Niveat
UiNeet aiEm puheis Isä
yks yö faija Rai s kas Kain kaa
Sepän veli Pieks Mester-
moralla

Luminol
Eks-EkstroVertti
Posts: 3083
Joined: Mon Mar 20, 2017 10:45 pm

Re: VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari & Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Post by Eks-EkstroVertti »

5 pro viis ja sil´ pläsi puli
Puu elon järvellä veliä
Jori joi Niveat
UiNeet aiEm puheis Isä
yks yö faija Rai s kas Kain kaa
Sepän veli Pieks Mester-
moralla

Luminol
User avatar
will
Posts: 2814
Joined: Tue Oct 11, 2011 11:47 am

Re: VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari & Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Post by will »

VTV:n tarkastajat yrittivät nostaa esiin isoja ongelmia toimeentulotuen siirrossa Kelalle – ”Olisin hyvin varovainen nostamaan virheitä esiin”, viraston johtaja kommentoi siivotessaan kriittisiä huomioita
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007908343.html
Viraston johtaja Anna-Liisa Pasanen perusteli poistoja muun muassa sillä, että hän oli luvannut Kelalle jättää tiettyjä aiheita käsittelemättä. Tarkastuksen esitellyt neuvos Taina Rintala sanoo, että tarkastajat eivät tällaisia lupauksia voi antaa.
Vaikeuksia aiheutui kaikkein heikoimmassa asemassa olleille.

Mikä oli tarkastuksen pohjimmainen tarkoitus, ellei esiin tulleita epäkohtia saanut sisältyä VTV:n tarkastuskertomukseen? Oliko pyrkimyksenä jälkikäteen tukea tehtyä poliittista päätöstä kansalaisten kustannuksella, ja asioista viis?
Eks-EkstroVertti
Posts: 3083
Joined: Mon Mar 20, 2017 10:45 pm

Re: VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari & Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Post by Eks-EkstroVertti »

Kamalaa, sanoo nyt jo Vartiainenkin.

Järkky-Outi jatkaa linjaansa ummikkona ja mystikkona.

IS tavoitti Alanko-Kahiluodon tekstiviestitse.

Outi Alanko-Kahiluoto, koetko nukahtaneesi valiokunnan puheenjohtajana ja neuvottelukunnan jäsenenä, kun viraston epäkohtiin puututaan vasta nyt?

– Julkisuudessa on noussut esiin tietoja tarkastusviraston raporttien vesittämisestä ja tarkastustoimintaan käytetyn panostuksen vähenemisestä. Näitä näkökohtia ei ole noussut esiin nykyisen eikä edellisen valiokunnan työskentelyssä julkisuudessa esitetyllä tavalla, Alanko-Kahiluoto viestittää.

Mikä on oma tuntemuksesi asiassa?

– Mietintömme ovat olleet yksimielisiä ja olen varma, että jos itseltäni tai muilta valiokunnan jäseniltä olisi jäänyt jokin olennainen valiokunnan kuulemisissa esille noussut seikka huomaamatta, valiokuntaneuvokset olisivat kiinnittäneet siihen huomiota. Viime vaalikautta koskevat kysymykset kannattaa osoittaa esimerkiksi silloiselle puheenjohtajalle Eero Heinäluomalle.

Eli et näe tarkastusvaliokunnan toiminnassa moitteen sijaa?

– Olemme tarttuneet helmikuun alussa julkisuudessa esille tulleisiin pääjohtajan toimintaan liittyviin epäselvyyksiin. Selvityksemme VTV:n taloushallinnosta ja johtamisesta valmistuu pian. Mietinnön valmistuttua jatkamme kuulemalla VTV:n henkilöstöä muun muassa organisaatiouudistuksesta ja työilmapiiriongelmista. Pidän tilannetta vakavana ja teen parhaani, jotta valvonnassa olevat rakenteelliset puutteet saadaan korjattua, eikä nykyinen tilanne enää toistu.

Selitit HS:lle viraston huonoa ilmapiiriä määrärahaleikkauksilla. Miksi puhuit leikkauksista, kun viraston määrärahat ovat pikemminkin kasvaneet? Eikö tämä seikka ollut tiedossasi?

– VTV on tuonut toistuvasti esille, että sille on vuosina 2012–2019 annettu jatkuvasti uusia tehtäviä ilman, että määrärahoja olisi vastaavasti nostettu. Tämä tuntuu henkilöstön selkänahassa samalta kuin leikkaus, vaikka ei varsinainen leikkaus olekaan.

Mitä ne uudet tehtävät ovat olleet? Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta tuli VTV:lle jo Tuomas Pöystin kaudella.

– Uusia tehtäviä koskeviin substanssikysymyksiin liittyen täsmällisimmät vastaukset saa varmasti pääjohtajan sijaiselta.
5 pro viis ja sil´ pläsi puli
Puu elon järvellä veliä
Jori joi Niveat
UiNeet aiEm puheis Isä
yks yö faija Rai s kas Kain kaa
Sepän veli Pieks Mester-
moralla

Luminol
Eks-EkstroVertti
Posts: 3083
Joined: Mon Mar 20, 2017 10:45 pm

Re: VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari & Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Post by Eks-EkstroVertti »

https://www.is.fi/politiikka/art-2000007922190.html

Valtiontalouden tarkastusviraston virasta pidätetyn pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin kuukausipalkka nousi nykyisen oikeuskanslerin Tuomas Pöystin pääjohtaja-aikana VTV:ssä 4150 eurosta 8297 euroon ilman julkisia hakuja, käy ilmi VTV:n IS:lle toimittamista tiedoista.

Yli-Viikarin virkajärjestelyillä tapahtunut nopea uranousu Pöystin kaudella on herättänyt ihmetystä viraston sisällä jo pitkään.

Yli-Viikari rekrytoitiin alun perin Pöystin alaisuuteen VTV:n johdon asiantuntijaksi vuonna 2007. Yli-Viikarin kuukausipalkka oli tuolloin 4150 euroa.

Vuoden 2009 alussa Yli-Viikarin nimike muutettiin esikuntapäälliköksi, ja palkka kohosi 5064 euroon. Maaliskuun alussa 2010 tehdyn virkasopimuksen myötä Yli-Viikarin palkka esikuntapäällikkönä nousi 7167 euroon.

Pöysti on viestittänyt IS:lle, että johdon asiantuntija on sama virka kuin esikuntapäällikkö. Palkassa oli silti lopulta eroa yli 4000 euroa.

Yli-Viikari hoiti esikuntapäällikön tehtävää perhevapaiden vuoksi tosiasiallisesti noin kahden vuoden ajan.

Vuoden 2013 alussa Yli-Viikari yleni nimikemuutoksella VTV:n ylijohtajaksi – siis jo toisen kerran ilman avointa hakua. Yli-Viikarin palkka nousi 8297 euroon.

Pääjohtajaksi Yli-Viikari valittiin julkisella haulla. Taustatukea antoi suosittelijan roolissa sosiaali- ja terveysministeriöön alivaltiosihteeriksi siirtynyt Pöysti.

Vuoden 2016 alussa pääjohtajana aloittaneen Yli-Viikarin kuukausipalkka nousi 10 759 euroon, ja yleiskorotusten jälkeen nykyiselle tasolleen 11 305 euroon.

VTV:N pääjohtajana 2007–2015 toiminut Pöysti toistaa IS:lle sähköpostilla aiemman viestinsä siitä, että nimikemuutokset ovat olleet asiallisia ja laillisia.

– Ne on tehty yksinomaisesti tarkastusvirastossa toteutettujen ja hyvin tarpeellisten organisaation uudelleenjärjestelyiden sekä tehtävien tuloksellisen organisoinnin osana, Pöysti perustelee.

Pöystin mukaan VTV:ssä käytettiin ennen vuotta 2015 yleisesti tehtävään määräämismenettelyä, josta ei ole säännöksiä eduskunnan virkamiehistä annetussa laissa.

– Hänen (Yli-Viikarin) perustehtävänä on ollut koko ajan johtoryhmäprosessi ja avustaa viraston toiminnan johtamisessa, suunnittelussa, kehittämisessä ja seurannassa. Sen lisäksi on tarkastusviraston työjärjestyksellä ja tehtävämääräyksillä annettu sinänsä merkittäviä lisäjohtamistehtäviä samoin kuin on menetelty muidenkin esimiestehtävien osalta tarkastusvirastossa.

VTV:ssä pitkään muun muassa tarkastustehtävissä työskennellyt henkilö antaa asiasta toisenlaisen käsityksen. Hänen mukaansa lähes kaikkiin esimiestehtäviin on tehty talon sisäinen tai ulkoinen haku, toisin kuin Yli-Viikarin tapauksessa toimittiin.

Johdon asiantuntijasta ylijohtajaksi siirryttäessä Yli-Viikarin palkka on kaksinkertaistunut ja alaisia on tullut iso liuta. Voidaanko väittää, ettei kyse olisi aivan uudesta virasta, johon olisi pitänyt olla avoin haku?

– Kyse on ollut johtoryhmään jo alun perin kuuluneen henkilöpiirin sisällä tehdystä erillisestä tehtävämääräyksestä. Virkaan on tullut uusia piirteitä ja sen haltijalle on tehtävämääräyksellä määrätty uusia tehtäviä. Ei pidä sekoittaa virkaa ja viran haltijalle tehtävämääräyksellä määrättyjä tehtäviä toisiinsa, Pöysti vastaa.

TYÖOIKEUDEN emeritusprofessori Seppo Koskisen sanoo, että jos tehtävämääräyksiä ei huomioida, vaikuttaa sellainen järjestely ”epätodelliselta, jossa johdon asiantuntijaksi julkisella haulla valittu henkilö nousisi tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta ilman julkisia hakuja ensin esikuntapäälliköksi ja vielä ylijohtajaksi.”

Eduskunnan virkamieslain mukaan virkaan nimittämisen edellytyksenä on julkinen hakumenettely. Koskinen arvioi Pöystin lähteneen siitä, että eduskunnan virkamieslain mukaisia säännöksiä hakumenettelystä ei ollut tarpeen noudattaa soveltuvin osin.

Tehtävämääräysten käyttäminen on Koskisen mukaan ”juridisesti ongelmallinen ja virkamieslain ulkopuolinen vakiintunut tapa”.

– Tehtävämääräysten käyttö herättää mielivallankin mahdollisuuksia. Jos johtaja katsoo, että joku on sopiva johonkin johtajatehtävään, se pystytään määräyksellä hoitamaan. Tehtävämääräykset ovat hyvin problemaattisia, sillä hakumenettely ei ole tällöin välttämätön.

Pöysti myöntää, että tehtävämääräysmenettelyä voi pitää ”jonkin verran kritiikille alttiina”.

– En nyt lähde pohtimaan noin kymmenen vuotta ja vanhempien asioiden osalta jälkikäteen parempia menettelyitä. Jyrkästi kiistän kaikki väitteet suosimisesta.

Eikö tehtävämääräyksen käyttäminen ole kyseenalaista? Johtaja määrää, eivätkä kaikki pääse hakemaan tehtävää?

– Etuna on, että henkilön toimintaa kyseisen organisaation johtamistehtävässä voidaan käytännössä koetella. Siihen sisältyy selviä heikkouksia ja riskejä, jotka liittyvät avoimuuteen ja julkisen hakumenettelyn puutteisiin tehtävien tasolla. Henkilöstöpoliittisesti menettely on herkkä turvattomuuden tunteelle ja tasapuolisuutta koskeville huolille ja väitteille. Liian suuri johtajavaltaisuus ei yleisesti ottaen ole hyväksi. Nykyisin ajattelen itsekin, että niille riskeille pitää antaa isompi painoarvo kuin mitä aikanaan tulosjohtamista painottaneissa käytännöissä tehtiin, Pöysti sanoo.

VOI siis nähdä, että Pöysti ajoi voimakkaasti Yli-Viikaria korkeampiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin virastossa.

Pöystin ja Yli-Viikarin yhteinen taival alkoi jo valtiovarainministeriöstä, johon Yli-Viikari palkattiin controller-toimintoon lainsäädäntöasiantuntijaksi 2005. Pöysti toimi valtioneuvoston controllerina.

IS sai valtiovarainministeriöstä nimittämisasiakirjat, joista käy ilmi, että tehtävää haki yhteensä 19 henkilöä, joista 12:lla oli tutkinto oikeustieteistä. Yli-Viikarilla on ylempi korkeakoulututkinto kulttuurihallinnosta ja viestinnästä.

Loppusuoralla Yli-Viikari peittosi oikeustieteiden kandidaatin, jolla oli takanaan pitkä ura muun muassa Opetushallituksesta ja opetusministeriöstä. Ministeriöhausta kertoi myös Kauppalehti.

Vuonna 2007 Pöysti aloitti VTV:n pääjohtajana, ja virastoon laitettiin hakuun johdon asiantuntijan virka. Pöysti myönsi IS:lle kertoneensa ”vm:n suuntaan” avoimesta paikasta.

Virkaa pidettiin VTV:ssä kuin Yli-Viikarille räätälöitynä, sillä hakuehdoissa eduksi katsottiin ranskan kielen taito. Yli-Viikari on suorittanut opintonsa pitkälti Ranskassa.

Kuten valtiovarainministeriössäkin, Yli-Viikari päihitti VTV:hen pyrkiessään loppusuoralla kokeneemman hakijan.

15.4.2021 kello 21.45: Lisätty juttuun maininta, että VTV:ssä pitkään muun muassa tarkastustehtävissä työskennelleen henkilön mukaan lähes kaikkiin esimiestehtäviin on tehty talon sisäinen tai ulkoinen haku, toisin kuin Yli-Viikarin tapauksessa toimittiin.
5 pro viis ja sil´ pläsi puli
Puu elon järvellä veliä
Jori joi Niveat
UiNeet aiEm puheis Isä
yks yö faija Rai s kas Kain kaa
Sepän veli Pieks Mester-
moralla

Luminol
Eks-EkstroVertti
Posts: 3083
Joined: Mon Mar 20, 2017 10:45 pm

Re: VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari & Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Post by Eks-EkstroVertti »

Mun mielestä aika oisi nyt kypsä Salen kommentoida syntynyttä kohua oikealla tavalla kansanomaiseen tyyliinsä kutakuinkin:

"On kuitenkin muistettava, että Suomessa asiat ovat suhteellisesti paremmin kuin meitä pahemmin korruptoituneessa Italiassa, jonka valtionvelka on 2600 miljardia euroa. Me suomalaiset ojennamme roomalaisille ystävillemme elvyttävän käden budjetti- ja velkaunionin hengessä."

Mutta mielenkiintoisempaa olisi tietysti kuulla, miksi hänen piti saada nimenomaan juuri Pöysti oikeuskansleriksi.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005189493.html
5 pro viis ja sil´ pläsi puli
Puu elon järvellä veliä
Jori joi Niveat
UiNeet aiEm puheis Isä
yks yö faija Rai s kas Kain kaa
Sepän veli Pieks Mester-
moralla

Luminol
User avatar
Rinde
Posts: 912
Joined: Thu Aug 08, 2013 10:58 am

Re: VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari & Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Post by Rinde »

Yli-Viikarin touhut ovat olleet osin luokattoman huonon arviointikyvyn tuotoksia. Siinä samalla tehty ilmeisesti rikoksia tajuamatta itse.

Koko VTV alkaa kansalaisten silmissä olemaan suuri vitsi. Vitsit Taas Virnuiluttaa -virasto Joutsenlampi hyppelyineen. Ei siinä mitään, etteikö olisi sitä niin sanottua huumorikevennystä hommissa mukana, mutta ymmärrys loppuu, kun koko homma on absurdiutta.

Olen joskus aloittanut opinnot, jonka ryhmässä tämä Pöysti oli luennoimmassa. Täyttä tajunnanvirtaa paasaus vailla alkua ja loppua. Voihan hän olla älykäs joillakin mittareilla, mutta silti jossain far away. Lapin yliopistostahan hän on valmistunut. Tenttikysymykset ovat siellä vuodesta toiseen samat joillakin tentaattoreilla eikä pääsykoekaan kovin karsiva ole.

Ei niin, etteikö opiskelijoissa olisi lahjakkuuksia mukana, mutta tämä Tuomas on jotenkin ....outo.
There is more stupidity than hydrogen in the universe, and it has a longer shelf life. Frank Zappa.
Post Reply